Het Anker B.V.

Het Anker B.V.

Het Anker’ is gespecialiseerd in het broeden, opfokken en verkopen van 17-weekse leghennen. Het Anker’ is een in 1967 opgericht familiebedrijf met korte lijnen waardoor er efficiënt en effectief gewerkt wordt. Inmiddels is de derde generatie werkzaam. De structuur van het bedrijf is eenvoudig en er op gericht de klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

De basis voor gezonde en sterke leghennen wordt in onze moderne broederijen gelegd. De kuikens worden in volière en Nivo-Varia systemen opgefokt. Tijdens de opfok- en legperiode werken we met u samen om maximaal rendement te halen. We zijn in onze communicatie transparant en in ons handelen betrouwbaar.

De verkoop van jonge leghennen is een van onze belangrijkste activiteiten. We doen er dan ook alles aan om onze klanten goede leghennen af te leveren. Graag leveren wij u hennen voor volière-, scharrel of koloniehuisvestingssysteem. Wij leveren zowel gangbare als biologische leghennen.

De basis voor goede leghennen wordt gelegd in de opfokperiode. We willen continu attent zijn om het optimale resultaat te bereiken. Samen met opfokkers zijn we hier dagelijks mee bezig. Door werkzaamheden met eigen personeel uit te voeren kunnen we direct gegevens terug koppelen en waar nodig snel bijsturen of op nieuwe ontwikkelingen inspelen. Zo waarborgen we de kwaliteit van de leghennen.

In overleg met de klant wordt een keuze gemaakt voor het ras.De keuze bestaat uit Dekalb White, Bovans Brown en ISA Brown. Door intensief samen te werken met onze klanten werken we aan een optimaal resultaat. Een optimaal resultaat houd voor ons in: de beste technische resultaten.