Swedfarm

Swedfarm

Modern produktion av ägg och slaktkyckling

Hos Swedfarm hittar du allt för en modern ägg- och slaktkycklingproduktion. Vi erbjuder kompletta anläggningar från ritning till första ägg, utrustade med det bästa marknaden har att erbjuda.

Med producenten i fokus

I drygt 70 år har familjeföretaget Swedfarm aktivt arbetat för den svenska äggnäringens positiva utveckling.

Företaget har en lång historia som sträcker sig över tre generationer så långt tillbaka som till 1943. Först med försäljning av värphöns, senare även av fjäderfäinredning. Familjen Möller har genom åren drivit företaget framåt som ett nytänkande och idérikt företag med framtidsutsikt. År 2016 förvärvades Swedfarm av företaget Storskogen, som fortsätter att driva företaget framåt i samma anda.

Swedfarms målsättning är att även fortsättningsvis vara en ledande och drivande aktör inom fjäderfäbranschen. Genom att erbjuda högpresterande kycklingar och unghöns, komplett utrustning av hög kvalitet och aktivt bedriva rådgivning vill vi möjliggöra för våra kunder att bedriva lönsam, effektiv och långsiktig produktion. Kontakta oss gärna och ge oss möjligheten att optimera just din produktion.

Robusta resultat börjar här

Närtill ett sekel av kontinuerlig utveckling och bättre än någonsin. Hos oss kan du köpa både dagsgamla kycklingar och värpfärdiga unghöns.

För god lönsamhet är det viktigt att man kontinuerligt arbetar för att uppnå och därefter bibehålla en hög avkastning, optimal äggkvalitet och låg dödlighet. Höns som mår bra producerar mer och kostar mindre att hålla. Vi på Swedfarm hjälper dig hela vägen – med allt från dagliga rutiner, problemlösning och optimering.

På vårt kläckeri i Herrljunga kläcks värphönshybriderna Bovans Robust, Bovans Brun och Bovans Robust +. Under de senaste åren har vi, i flera steg, investerat i ny teknik för en säkrare och mer effektiv kläckning. Detta hjälper oss nå målen hög kläckprocent och produktion av kycklingar av yppersta kvalitet. Kycklingarna föds sedan upp i ett av våra högklassiga uppfödningsstall, innan de levereras till en av Sveriges äggproducenter.